top of page

S čím sa na mňa môžete obrátiť?

 • Vzťahy - rodinné, partnerské, pracovné

 • Náročné životné situácie (rozvod, rozchod, choroba, úraz...)

 • Emócie - úzkosti, obavy, zlosť, strach

 • Ťažkosti v intímnom živote

 • Sebazvoj a osobný rast

 • Dosahovanie cieľov a efektivita

 • Otázky či pochybnosti ohľadom vlastného sebavedomia

 • Motivácia a stres

 • Psychosomatické ťažkosti

 • Životné zmeny a ich prijatie

 • Rozhodovanie sa, dôležité voľby, dilemy – nerozhodnosť

bottom of page