top of page

PODMIENKY SPOLUPRÁCE

Venujte, prosím, čítaniu tejto časti pozornosť, aby ste z našej vzájomnej spolupráce získali čo najviac :).

 • Spoločne dohodnutý termín vždy považujem za záväznú objednávku. S termínom naplno počítam od chvíle, kedy mi od Vás na účet dorazí platba. Svoj čas máte rezervovaný 24 hodín - pokiaľ dovtedy nedôjde k jeho uhradeniu, termín bude opäť voľný pre ďalšieho klienta.

 • Akceptujem iba bankový prevod na UCE t. Číslo účtu: 1432051025/3030 . Pre platby zo zahraničia: IBAN: CZ88 3030 0000 0014 3205 1025 a SWIFT: AIRACZPP. Ďalšie informácie obdržíte v maile spolu s potvrdením objednávky. Verím, že tento spôsob je pre obe strany najpohodlnejší - sedenie máte uhradené vopred a môžeme sa tak plne sústrediť na samotné stretnutie. Nemusíte tiež neustále vyberať peniaze z bankomatu a kontrolovať, či máte presnú hotovosť.

 • Môžete zostať anonymný . Je len na Vás, či chcete vystupovať pod svojim vlastným menom alebo pod zvolenou prezývkou.

 • Samozrejme sa riadim etickými zásadami, medzi ktoré patrí princíp mlčanlivosti a dôvernosti : všetko povedané aj videné je pre mňa úplne dôverné (výnimkou je oznamovacia a ohlasovacia povinnosť stanovená zákonom).

 • Aby Vám spoločný čas priniesol čo najviac úžitku, je potrebné si uvedomiť, že zodpovednosť za tento proces je obojstranná – výsledky teda záleží veľa aj na Vás, Vašej motivácii a na Vašom nasadení a odhodlaní, s akým do procesu vstupujete. Ako veľmi stojíte o zmenu vo svojom živote?

 • Frekvencia nášho stretávania záleží na Vašej potrebe. Najčastejšie sa jedná o konzultáciu raz/dvakrát za týždeň alebo za 14 dní.

 • Zrušenie sedenia: Pokiaľ sa nemôžete na konzultáciu dostaviť, je nutné ju zrušiť aspoň 48 hodín pred om. V opačnom prípade hradíte celú čiastku za neuskutočnené sedenie. Dôvodom je časová rezerva pre každého klienta a nemožnosť nájsť rýchlu náhradu v tak krátkom časovom úseku.

 • Mnou poskytované služby nie sú hradené poisťovňami, vďaka čomu som časovo flexibilný. Objednávacia doba tak môže byť veľmi krátka . Zvyčajne viem vo svojom diári nájsť termín aj do týždňa.

 • Pokiaľ prídete neskoro, doba oneskorenia je započítaná do času Vašej konzultácie (nie je možné bohužiaľ nahradiť zameškaný čas predĺžením pôvodného času).

 • Pokiaľ sa nedostavíte do 10 minút od začiatku konzultácie a neozviete sa mi, považujem konzultáciu za zrušenú, opäť bez nároku na vrátenie peňazí.

 • Ukončenie spolupráce : Pokiaľ sa po pravidelnej spolupráci rozhodnete ju ukončiť, je pre mňa dôležité to vedieť, aby sme mohli našu spoločnú cestu čo najlepšie uzavrieť.

​​

 • Nie som platiteľ DPH a som zapísaná v Živnostenskom registri.

Platba QR kód.png

Dňa: 7.9.2021

bottom of page