top of page

TERAPIE KBT
(KOGNITIVNĚ - BEHAVIORÁLNÍ)

„Nejsem tím, co se mi přihodilo, ale tím, čím jsem se rozhodl stát...“

—  Carl G. Jung -

  • tento psychologický směr vznikl v 2/2  20. století

  • je tvořen z principů kognitivní a behaviorální terapie

  • soustředí se na proces učení a jeho využití v léčbě

  • pracuje s myšlenkovým nastavením, kterým lze následně ovlivnit chování i prožívané emoce

  • široké využití, například při práci s depresemi, úzkostmi, partnerskými problémy nebo v oblasti nízkého sebevědomí

  • je jedním z nejefektivnějších a nejúčinnějších terapeutických přístupů

mental-health-7323725_1280.png

Behaviorální terapie vychází z principu, že poruchy chování jsou naučené a lze je tedy předělat ve funkčnější strategie.

Kognitivní terapie vychází z teorie, že s poruchami v myšlení úzce souvisí i poruchy emocí.

KBT přístup učí lidi rozeznávat, pojmenovat, uvědomovat si a následně i měnit nezdravé a dysfunkční návyky.

To má samozřejmě velmi pozitivní dopad na celý jejich život.

Dalšími hodnotami KBT jsou:

  • časová omezenost terapií

  • zaměřujeme se na přítomnost, avšak s ohledem na minulé zkušenosti, a také na cíle v budoucnosti

  • soustředíme se na konkrétní a jasně definované problémy, z toho nám potom vychází určité kroky vedoucí k naplnění cílů

  • vedení klienta k soběstačnosti

mental-health-2313428_1920.png
bottom of page