top of page

S čím se na mě můžete obrátit?

 • Vztahy – rodinné, partnerské, pracovní

 • Náročné životní situace (rozvod, rozchod, nemoc, úraz...)

 • Emoce - úzkosti, obavy, vztek, strach

 • Obtíže v intimním životě

 • Seberozvoj a osobní růst

 • Dosahování cílů a efektivita

 • Otázky či pochybnosti ohledně vlastního sebevědomí

 • Motivace a stres

 • Psychosomatické obtíže

 • Životní změny a jejich přijetí

 • Rozhodování se, důležité volby, dilemata – nerozhodnost

bottom of page